Instytut Sportu
i Kultury Fizycznej

Kurs Instruktora Nauki Pływania Niemowląt

4 dni za nami dużo teorii jak i praktyki w wodzie. Dziękujemy  Terje Stakset  Swim with love - Terje Stakset za ogrom przekazanej wiedzy.
Organizatorom jak i uczestnikom za wymianę doświadczeń.
Do zobaczenia na kolejnych kursach

https://certyfikaty.byd.pl/id,339/instruktor-rekreacji-ruchowej-specjalnosc-nauka-plywania-niemowlat

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia