Instytut Zdrowia
i Kultury Fizycznej

Staż naukowy zakończony!

Gratulujemy międzynarodowym wykładowcom ukończenia stażu w Instytucie Sportu i Kultury Fizycznej. Zapraszamy ponownie!

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia