Instytut Sportu
i Kultury Fizycznej

Infrastruktura

    INSTYTUT SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ     

ІНСТИТУТ СПОРТУ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

ul. Garbary 2 Budynek M

pok. M202 - Biuro Dyrektora Instytutu

pok. M201 - Biuro Prezesa KU AZS WSG 

 

 


Nowoczesny kampus uczelni zlokalizowany w samym centrum miasta pozwala na realizację zajęć w jednym miejscu. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia do dyspozycji studentów pozostają dobrze wyposażone sale dydaktyczne i pracownie. Duża część zajęć na kierunkach fizjoterapia i dietetyka wymaga specjalistycznego sprzętu i aparatury. Wyższa Szkoła Gospodarki dysponuje własnymi dobrze wyposażonymi laboratoriami chemicznymi oraz własnym Centrum FITNESS I DIETETYKI REWITAL, w którym zlokalizowane zostały pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz sala fitness. Są one wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz możliwość zapoznania studentów z szeroką gamą zabiegów i technik wykorzystywanych w fizjoterapii. Usługowa działalność Centrum REWITAL pozwala studentom na poznanie całego obszaru funkcjonowania nowoczesnego ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej - nie tylko pracę z pacjentem, ale też procedury obsługi klienta: system rezerwacyjny, recepcję, prowadzenie dokumentacji.

 

Сучасний кампус університету, розташований у самому центрі міста, дозволяє проводити заняття в одному місці. Добре обладнані навчальні аудиторії та лабораторії доступні для студентів, щоб забезпечити найкращі умови навчання. Значна частина занять з фізіотерапії та дієтології вимагає спеціалізованого обладнання та апаратури. Економічний факультет має власні добре обладнані хімічні лабораторії та власний ЦЕНТР ФИТНЕСУ І ДІЄТОЛОГІЇ REWITAL, де розташовані кабінети кінезітерапії, фізіотерапії та масажу, а також фітнес-зал. Вони оснащені обладнанням останнього покоління, що гарантує високий рівень безпеки під час занять і можливість для студентів ознайомитися з широким спектром методів лікування і технік, що застосовуються у фізіотерапії. Сервісна діяльність Центру REWITAL дозволяє студентам ознайомитися з усією сферою функціонування сучасного реабілітаційно-оздоровчого центру - не тільки роботою з пацієнтом, а й з процедурами обслуговування клієнтів: системою бронювання, рецепцією, веденням документації.

                   

 

 

                                                               

    

                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia